Logo-Glas

Dnevni centar u Derventi, pozitivan primjer

16. Februara 2015.

dnevni-centar-u-derventiKrajem januara, u Sarajevu je održana konferencija pod nazivom „Naučene lekcije u implementaciji integrativnog modela socijalne zaštite i inkluzije u Bosni I Hercegovini-primjeri sa lokalnih nivoa“.

Tim povodom je Maja Čelar, socijalna radnica iz JU Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju „Budućnost“ Derventa, predstavila programske aktivnosti koje su realizovane u okviru „Spis“ projekta u Derventi.

Naime, realizovan je projekat uspostave elektronske baze podataka pri Odjeljenju za privredu i društvene djelatnosti u Opštini Derventa, zatim projekat „Zajedno“, koji je realizovalo Udruženje roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama „Sunce“ iz Dervente kao i projekat snimanja jednominutnih filmova sa učenicima iz osnovnih i srednjih škola.

Poseban fokus je bio na realizaciji posebno usmjerenog projekta „Uspostava Dnevnog centra za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju“ koji je otvoren u okviru JU „Budućnost“.

Realizacija aktivnosti u okviru projekta „Spis“ rezultat je saradnje Opštine Derventa, Centra za socijalni rad, osnovnih i srednjih škola, Udruženja „Sunce“, Policijske stanice i JU „Budućnost“. Naglašena je uključenost svi relevantnih institucija i organizacija sa područja opštine , a sve u cilju poboljšanja kvaliteta života ove populacione kategorije.

Dnevni centar u Derventi istaknut je kao pozitivan primjer iz Republike Srpske, čije postojanje Opština Derventa finansijski podržava i nakon završetka projekta.

(IZVOR: Derventa.ba)

 

Komentari

Komentariši

LAJKUJTE NAS

Aleksić DuborezDJEVOJKA DANA