Logo-Glas

18. Novembra 2019.

BANJALUKA – Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH, 21. novembar, republički je praznik i neradni dan u Republici Srpskoj, saopšteno je iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS.

“U dane praznika Republike ne rade republički organi Continue reading

17. Novembra 2019.

Ak­tue­l­ni po­gla­var SPC ot­krio šta ni­ka­da ne­će za­bo­ra­vi­ti svom pret­hod­ni­ku, ali i šta su o Pa­vlu go­vo­ri­li “zli lju­di” dok je bio na položaju

Skro­m­nost je ka­ra­k­te­ri­sti­ka ži­vo­ta pa­tri­ja­r­ha Pa­vla. Ne mo­gu ni­kad da za­bo­ra­vim Continue reading

LAJKUJTE NAS

Aleksić DuborezDJEVOJKA DANA