Logo-Glas

Radni sastanak načelnika opština Derventa i Prnjavor

8. Novembra 2019.

DERVENTA – Načelnici opština Derventa i Prnjavor sa svojim saradnicima održali su u srijedu radni sastanak na kojem su razmatrana infrastrukturna pitanja, čije rješavanje zahtijeva aktivno učešće obje opštine.

Inicijalna tema sastanka bilo je trenutno stanje mosta na rijeci Ukrini , između Drijena i Štrbaca, koji povezuje dvije opštine. Most je oštećen i predstavlja opasnost za učesnike u saobraćaju.

Da bi se pristupilo rekonstrukciji mosta ,potrebno je prvo riješiti neriješene imovinsko pravne odnose sa obje strane mosta odnosno pokrenuti postupak legalizacije prilaznih površina-puta do mosta.

Dogovoreno je da opština Derventa,u uz saglasnost opštine Prnjavor , bude nosilac aktivnosti vezanih za procese rekonstrukcije mosta i legalizacije.

To podrazumijeva da će se opština Derventa obratiti nadležnim institucijama sa zahtjevom za procjenu trenutnog stanja mosta i njegovog oštećenja i na osnovu tog nalaza će se utvrditi potrebna sredstva za njegovu rekonstrukciju.

U vezi sa tim treba napomenuti da za most nema dokumentacije koja je bila potrebna da se uradi da bi se uopšte pristupilo njegovoj izgradnji i da bi most bio pušten u upotrebu.

Razmotriće se i mogućnost dobijanja sredstava sa viših nivoa. Ukoliko cjelokupna sredstva sa viših nivoa ne budu obezbijeđena za rekonstrukciju,načelnici Simić I Tomaš su se dogovorili da će opštine obezbijediti ostatak novac u jednakim iznosima.

Saobraćajni inspektor će takođe dati svoje mišljenje na koji način bi trenutno trebao da se reguliše saobraćaj preko mosta .

Takođe je razmatrano i stanje mosta na Prljači i putne komunikacije do mosta. Dogovoreno je da se uradi asfaltiranje prilaznih puteva do mosta i sa derventske i sa prnjavorske strane, u dužini od po 1,4 kilometra sa obje strane.Inicijativa je da se i takođe i u ovom projektu traži učešće viših organa vlasti i nadležnih institucijama .

Govorilo se i o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa vezanih za prilazne puteve mostu u Gornjem Detlaku. Most je značajan jer mještanima ovog derventskog područja omogućava lakši odlazak u Prnjavor.

Opština Prnjavor će ,prema dogovoru, riješiti imovinske odnose vezane za parcele preko kojih bi trebao da bude izgrađen put od mosta do glavne saobraćajnice prema Prnjavoru i to zemljište bi trebalo da bude kategorisano kao javno dobro.

Zagađenje rijeke Ukrine od strane rudnika Stanari ,u julu mjesecu ove godine,kada je došlo akcidenta na vodotoku u vidu promjene boje, je takođe bilo jedna od tema sastanka.

Blizina termoelektrane u Stanarima utiče na eko-sistem rijeke Ukrine i predstavlja opasnost i za biljni,životinjski svijet ali i za čovjeka jer se u blizini rijeke nalazi ,između ostalog, vodovod u Drijenu.

Potrebno je kod nadležnih institucija,naročito u saradnji sa Republičkim inspektoratom RS, pokrenuti pitanje zaštite vodotoka rijeke te otvoriti i rješavati pitanje otpadnih voda iz termoelektrane u Stanarima ,a svako aktuelizirati i pitanje gazdovanjem Drenovom.

Dogovoreni su načini komunikacije i rada na rješavanju ovih problema ,a obje opštine su pokazale interes i volju za nastavak saradnje u svim otvorenim temama na ovom sastanku.

(IZVOR: Opština Derventa)

Komentari

Komentariši

LAJKUJTE NAS

Aleksić DuborezPROČITAJ VIC DANA

DJEVOJKA DANA