Logo-Glas

STOP ZA PREKVALIFIKOVANE KADROVE: Njemačka traži još medicinara iz BiH, a ovo su kriterijumi

13. Avgusta 2019.

Agencija za rad i zapošljavanje BiH najavila je da će treći krug intervjua za “Triple Win” projekt – zapošljavanje medicinara u SR Njemačkoj u 2019. godini, biti održan od 30. septembra do 4. oktobra, a rok za prijave je do 13. septembra.

U Javnom pozivu za prijavu za zapošljavanje radnika za zdravstvenu njegu u SR Njemačkoj, između ostalog, na web stranici Agencije za rad i zapošljavanje BiH, navodi se da se radi o mjestu asistenta za zdravstvenu njegu, do priznavanja diplome u SR Njemačkoj, poslije priznavanja diplome, rad na poslovima kvalifikovanog zdravstvenog radnika.

Aplicirati mogu državljani Bosne i Hercegovine koji ispunjavaju uslove navedene u tom javnom pozivu, ali prednost kod odabira imat će nezaposlene osobe registrovane na evidenciji službi za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini.

U uslovima za kandidate kao stepen obrazovanja navodi se minimum srednja medicinska škola (IV stepen), profil medicinska sestra – tehničar opšteg ili pedijatrijskog smjera.

Kandidati koji su završili srednju medicinsku školu putem prekvalifikacije ne mogu učestvovati u “Triple Win” projektu. Poznavanje njemačkog jezika nije obavezno, ali je prednost.

Vrsta radnog odnosa, na određeno vrijeme na poziciji asistenta za zdravstvenu njegu do nostrifikacije diplome za zdravstvenog radnika.
Nakon nostrifikacije diplome, radni odnos se može zasnovati i na neodređeno vrijeme na poziciji zdravstvenog radnika. Zaposleni ima mogućnost da, nakon određenog perioda, prema Zakonu o boravku stranaca u SR Njemačkoj podnese zahtjev za dobivanje stalne boravišne dozvole.

– U skladu s pozitivnim propisima SR Njemačke nostrifikacija diplome za zdravstvenog radnika je obavezna najkasnije u roku od 12 mjeseci. Početna mjesečna plata iznosi minimalno 2.000 evra (bruto), do priznavanja diplome za zdravstvenog radnika, a poslije nostrifikacije minimalno 2.400 evra (bruto) – navodi se.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće obaviješteni o mjestu i terminu obavljanja intervjua za posao, sa predstavnicima njemačke službe za zapošljavanje. Izabrani kandidati biće uključeni u projekt “Triple Win”- regionalne saradnje na migraciji radne snage, koji će kandidatima pružati podršku u pripremi, odlasku (vize) i integraciji u SR Njemačkoj.

Projekt “Triple Win”, u organizaciji njemačke službe za zapošljavanje (BA) i njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ), nudi podršku kroz kurseve jezika, kao i kurs pripreme za rad i život u SR Njemačkoj.

Za dodatne informacije o Javnom pozivu, kandidati mogu da se obrate lokalnom birou za zapošljavanje nadležne kantonalne službe u Federaciji BiH, filijale Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, odnosno Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH ili Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine sa naznakom “Triple-Win” projekt.

(Avaz)

Komentari

Komentariši

LAJKUJTE NAS

Aleksić DuborezDJEVOJKA DANA